logo

franja_transparente

Life Coaching
Coaching Personal, Familiar i Professional

El coaching personal s’ocupa de la vida del client en totes les seves fases: vida privada, relacions personals, salut i feina. El Coaching personal és molt útil en persones que estan en una fase en la qual la seva sensibilitat personal es pot trobar ferida o molt ferida, en què necessiten saber focalitzar la seva situació personal a partir d’un entrenament de la seva persona, del seu JO, i de la positivació de la seva existència. Aquesta situació pot venir com a fruit de la pèrdua d’un ésser estimat o d’una relació de parella, la pèrdua d’una feina, per una mancança d’equilibri emocional – sentimental, amistats, sensació de soledat -, o simplement per algun fet puntual que provoqui en el client una sensació de bloqueig o malestar.

Per altra banda, cada cop són més els professionals que pel seu compte acudeixen a un coach per millorar tant professionalment com personalment. En aquests casos els objectius solen ser la conciliació, la focalització dels esforços, un canvi de feina – o trobar feina-, o emprendre un nou projecte o negoci.

L’entrenament personal és una eina primordial a l’hora de garantir l’èxit de la persona. Cada persona té el se JO personal i intransferible, però sensible a les situacions i complexitats de la vida diària.

El treball de la gestió de les emocions es basa en l'habilitat de controlar les emocions, transmetre-les de forma adequada i percebre amb naturalitat les dels altres. En aquest cas, la funció del coach se centrarà en la detecció de les emocions de les persones per a gestionar-les amb el màxim de positivació i reactivació dels seus propis valors.

Un cop més, aquí insisteixo que el Coach no és un terapeuta, ni un psicòleg, ni un psiquiatra. Tot i haver-hi eines comunes o sistemes de treball similars entre les professions esmentades, el coaching treballa allò que el client vol treballar i es focalitza en aquella àrea de millora que la persona detecta o demana. Per això mateix, el coaching NO té pacients, sinó clients.

En la filosofia del coaching la solució a un problema sempre la té la persona i no el coach. En tot cas, la persona pot buscar altres recolzaments que li donin els consells necessaris per posar remei al problema  o situació. Això sí, el coach pot ajudar a definir quin és el problema i com buscar aquests recolzaments. La tasca del coach no es basa mai a donar una informació, ni a dir a la persona com ha de fer les coses. La seva funció és que sigui la persona qui entengui les coses per sí mateixa i aprengui a reaccionar positivament davant les adversitats.

«Aprendre sense pensar és inútil. Pensar sense aprendre perillós» Confuci (551 AC-478 AC) Filòsof xinès.

A mode de resum, podríem dir que la pregunta és la principal eina del coach per a fer pensar l’usuari per si mateix. Només així la persona podrà assumir la seva pròpia responsabilitat, de manera que per a cada nou problema que li sorgeixi no necessitarà d’una nova consulta, sinó que haurà après a interactuar per sí mateixa.


Coaching adolescent i orientació escolar

L’adolescència és una edat on la persona és pura energia: emocions, sentiments, i hormones en moviment constant. A l’edat de setze anys, els joves es troben amb la difícil decisió d’haver de triar el seu futur escolar: Batxillerat Científic, d’Humanitats, Artístic, Cicles Formatius, o fins i tot abandonament escolar. Mitjançant el Coaching es motiva l’aflorament dels interessos, la focalització dels objectius, i la motivació de l’estudiant.

Sovint s’arriba a una situació de decisió final “in extremis” uns mesos abans de la finalització de quart d’ESO. Aquest fet contribueix notòriament a una sensació de desorientació o inseguretat en l’alumne que en ocasions pot portar fins i tot a l’abandonament o fracàs escolar.

Per altra banda, els joves que decideixen seguir els seus estudis, ho fan sovint sense tenir massa clares les seves idees, sense saber realment què volen fer, què és allò que més els motiva.

Essent una de les decisions més importants de la seva vida, es dóna el fet que els joves condicionen sovint la seva decisió a la dels amics (què fan ells?, a quina escola aniran?), l’entorn (allò que diuen que és millor, tendències, modes), la família ( allò que és el pare, o la mare. Allò que als pares els agradaria que fos, o allò que ells no van poder ser i projecten en els fills per què ells ho puguin ser).

Val a dir que avui en dia existeix una varietat tan dispersa a l’hora de triar estudis, que qualsevol decisió es pot fer realment complicada. Sovint els pares desconeixem les oportunitats actuals del mercat, i en ocasions desconeixem fins i tot què és allò que pot proporcionar a l’adolescent la millor garantia d’èxit personal i professional.

El coaching adolescent s’ocupa de l’orientació dels joves partint de l’estudi individual i tractant l’alumne com a persona amb caràcter i tendències propis. D’aquesta manera es motiva l’alumne a iniciar una carrera professional amb convenciment i seguretat.

Per a la creació d’un itinerari personal pot ser recomanable que l’orientador sigui una persona externa a l’organització o escola on s’està formant, evitant així una proximitat emocional (en positiu o en negatiu) que sovint es genera entre l’alumne i el tutor o professor, i aconseguint una complicitat més accessible en vers seva opinió. Amb tot, la meva proposta és sempre la  de mantenir el contacte amb l’equip pedagògic de l’escola i els tutors de l’alumne per a treballar tots en una mateixa direcció. D’aquesta manera, si es detectés qualsevol possible situació, seria més fàcil derivar l’alumne al professional corresponent.

En el cas dels adolescents ens trobem, a més, amb un fet més important: un adolescent és ell i les seves creences, però també és ell i el seu entorn. Aquí, influeix directament la relació amb els pares, els amics, l’escola i la família. Els joves d’aquesta edat poden acusar encara amb més intensitat la pèrdua d’algun familiar, una separació dels pares, o simplement una desavinença entre germans, amb els pares, o qualsevol possible alteració de l’entorn, ja sigui real o infundada. És per això mateix que en la majoria dels casos, el coaching dels adolescents s’ha de complementar amb un seguiment o paral•lelisme en la gestió del canvi, per part de la unitat familiar, i potser també escolar.

En qualsevol cas el que es pretén mitjançant la pràctica del coaching en els adolescents, és el treball cap a la presa de consciència, cap a la assumpció de responsabilitats, i sobretot del control de les emocions i els sentiments, que són en certa manera el motor que els mou en aquesta fase de la seva vida.


Orientació per als pares:  Tallers per a les AMPA

-    Orientació en formació per als fills. Informació de les opcions del mercat actual.

-    Introducció al Coaching com a eina d’ajuda als fills. El millor coach són els pares.

-    Organització del temps personal i professional. Conciliació familiar. Els fills fan el que veuen fer.

-    Introducció a la tecnologia per a pares neòfits. Com comprendre i controlar l’abús de l’ús de l’ordinador.

-    Tallers a mida: taules rodones temàtiques. Compartir experiències com a eina de supervivència. Networking.
serveis_de_coaching
«Aprendre sense pensar és inútil. Pensar sense aprendre perillós» Confuci
separador_menu_derecha